Alamat

Hospital Pekan Pahang

Maklumat Perhubungan

Call: 012-9545431

Email: pen.bendahari@kppkksm.org.my

Encik Syed Nor Amran Bin Syed Husin

Penolong Bendahari Agung

Kesatuan Pemandu-pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia

Jawatan

Pemandu Kenderaan H11