Statistik Keahlian

Statistik Keahlian Kesatuan

NEGERI JUMLAH
Selangor & Wilayah Persekutuan 431
Pahang 384
Johor 366
Perak 358
Kedah 288
Terengganu 262
Negeri Sembilan 259
Kelantan 225
Pulau Pinang 181
Melaka 165
Perlis 68
JUMLAH 2,987

Sehingga 5 Disember 2014