Statistik Keahlian

Statistik Keahlian Kesatuan

NEGERI NO TAHUN 2018 TAHUN 2019 JUMLAH KESELURUHAN
Selangor & W. Persekutuan 01 394 394
Pahang 02 424 424
Johor 03 345 345
Perak 04 319 319
Kedah 05 311 311
Terengganu 06 220 220
N. Sembilan 07 63 63
Kelantan 08 210 210
Pulau Pinang 09 178 178
MELAKA 10 150 150
Perlis 11 77 77
JUMLAH 2691 2691

Telah dikemaskini : Oktober 2018