Muat Turun Pekeliling

Manian K.Marappan Dan Company, Tuntutan INS Ahli,

Manian K.Marappan & Company, Tuntutan INS Ahli,PDF

Pemberian ONE – OFF Covid-19, FRONTLINER Barisan Hadapan KKM,PDF

Pekeliling Perkhidmatan Bil 10 Tahun 1995, Presedur Membesarakan Pegawai Atasan Sebab Kesihatan,PDF

PERIHATIN RAKYAT, Penggunaan Frasa, Darurat Memerangi COVID-19,PDF

PEMANGKUAN GRED H11 ke H14 KKM, Pemangkuan Jawatan Gred H11 ke H14 di Kementerian Kesihatan Malaysia,PDF

SPANM Bil 5 Tahun 2020, Peraturan dan Tarikh Pembayaran Gaji Tahun 2021,PDF

PEKELILING AM BIL 1 2018, Peraturan Mengenai Penggunaan Kemudahan, Kelengkapan dan Aset Kementerian,PDF

Rujukan JKNJ/PENT.100-8/7 Jilid 4 ( 61 ), Arahan Pemakaian MASK,PDF

PENANGGUHAN MESYUARAT KKM 600-29-4-146 Jld.6-58, SOP semasa Majlis,Bengkel, Latihan dan Seminar,PDF

URUSAN PEMANGKUAN GRED PEMANDU, Pemangkuan Gred H11 ke H14,PDF

Surat Pekeliling AM Bil 1/2018, Peraturan Menggunakan kemudahan, kelengkapan dan Aset Kementerian ,PDF

PENAMBAHBAIKAN PEMBERIAN ELAUAN KHAS, Penambahbaikan dalam Pemberian Elaun Khas,PDF

PENGGUNAAN PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT, Penggunaan PPE Untuk Anggota KKM,PDF

SURAT PEKELILING KETUA SETIAUSAHA BIL 2/2020, Bayaran Elaun Khas kepada Doktor dan Anggota Kesihatan,PDF

SURAT PEKELILING KETUA SETIAUSAHA KKM BIL 2/2020, Bayaran Elaun Khas Kepada Doktor Dan Anggota Kesihatan Dalam Menangani Dan Membendung Penularan Wabak COVID-19,PDF

SURAT PERKELILING KETUA SETIAUSAHA BIL 3 TAHUN 2020, Perlaksanaan PERINTAH Kawalan Pergerakan Bagi Pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia,Membendung Penularan Wabak COVID-19PDF

PERLAKSANAAN PEMBAYARAN PENEBUSAN AWAL GANTIAN CUTI REHAT, GCR,PDF

PEKELILING BANTUAN ELAUN KASUT, ,PDF

UNDANG-UNDANG MALAYSIA, Akta 333 Akta Pengangkutan Jalan 1987,dikemaskiniPDF

KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, Kadar Bayaran Perjalanan ,PDF

POIICY OF AMBULANCE SAFETY, Ambulance Safety,PDF

PERKELILING KETUA PENGARAH KESIHATAN Bil 7/2019, Perlaksanaan Polisi Ambulan,PDF

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 10 Tahun 2019, Pengukuhan Perlaksanaan Pemberian Elaun Dalam Perkhidmatan Awam,JPA.100-1/4/2 (7)PDF

DOI: 2019

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 11 Tahun 2019, Pemberian EX-Gratia Kematian sekaligus kepada waris yang layak bagi anggota yang meninggal dunia dalam perkhidmatan,JPA/PEN/228/23/5 (8)PDF

DOI: 2019

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2019, Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019,PDF

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2019, Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup,PDF

Pekeliling AM Bilangan 3 Tahun 2019, Pematuhan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994,PDF

Pembayaran Bil Dan Tuntutan, Bil 11 Tahun 2019,Ketua SetiausahaPDF

KETUA SETIAUSAHA, Panduan Penilaian Prestasi Dan Pengurusan Panel Pembangunan Sumber Manusia.,Bil 8 Tahun 2019PDF

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA KKM, Bayaran balik Gaji Dan Elaun Kerana diLULUSkan CUTI Sakit,PDF

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam JPA(s)187/20 Jld.18(2), Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan diluar Negara,PDF

Pemanjangan Tempoh Kenaikan Pangkat, Iklan Kenaikan Pangkat KUP H14 One OFF,PDF

KKM 87/P1/30/2 Jld 15(33), Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Garis Panduan Penubuhan Unit PRA Hospital di Jabatan Kecemasan,PDF

Pengurusan Kenderaan Kerajaan WP 4.2-1, Kemalangan Yang Melibatkan Kenderaan Kerajaan Malaysia,PDF

Perintah Am Bab G, Elaun Lebih Masa,PDF

Sop Pemandu Kenderaan Jabatan, Prosedur Operasi Standard Pemandu Kenderaan Jabatan,PDF

Dasar Keselamatan ICT Negeri Johor 2.0 (DKICT2.0), DKICT2.0,PDF

Mesyuarat Bersama TKSU, Sains & Teknologi,CUEPACS MalaysiaPDF

Pemeriksaan Tayar Kenderaan, Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan,PDF

Saman-saman Kamera AES, Surat Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik,PDF

Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bilangan 5/2017, Keselamatan anggota yang mengiringi pesakit dalam ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia,PDF

Permohonan Cadangan Pertukaran Pakaian Seragam, Jawatan Pemandu,PDF

Pengecualian potongan pinjaman perumahan bagi pengiraan pendapatan bersih penjawat awam, ,13 November 2017PDF

Cuti Kuarantin, Sakit kuku dan mulut,PDF

Majlis Gabungan Presiden Dan Setiausaha Agung ( MAPSU ), Norma Baharu Mendepani Cabaran Perkhidmatan Awam,PDF

Surat Turun Kuasa Kepada Pengerusi Cawangan, Turun Kuasa Tandatangan kepada Pengerusi,PDF

NOTIS Mesyuarat Pegawai Kanan Ibupejabat Bil 1, 2020~2023, Hal-Hal Berbangkit ,PDF

Arahan Penugasan Semula Sementara Pegawai Perkhidmatan Awam, Semasa Tempoh Proklamasi Darurat,PDF

NOTIS Mesyuarat EXCO Bil 1, 2020~2023, Perkara Berbangkit Hal-Hal Lain,PDF

Panduan Umum, PERSARA Kerajaan Malaysia,PDF

PEMBENTANGAN USUL, Pindahan Peraturan Bagi Perubahan Jawatan Majlis J/Kuasa Agung dalam buku Peraturan,PDF

NOTIS Persidangan, Perwakilan TRI TAHUNAN Sesi 2020-2023,PDF

PENANGGUHAN PERSIDANGAN PERWAKILAN, Tri Tahunan KPPKKSM 2020 - 2023,PDF

PERSIDANGAN PERWAKILAN KPPKKSM, TRI TAHUNAN Sesi 2020 - 2023 Kompleks Dagangan Indera Mahkota Kuantan Pahang.,PDF

JEMPUTAN MENGHADIRI MAJLIS PERASMIAN, Persidangan Perwakilan TRI TAHUNAN Sesi 2020 - 2023,PDF

JEMPUTAN SEBAGAI PERASMI MAJLIS, Persidangan Perwakilan TRI TAHUNAN Sesi 2020 - 2023,PDF

MESYUARAT KHAS JAWATANKUASA EXCO Bil 11, Persidangan Perwakilan Tri Tahunan Sesi 2020-2023 di HOSPITAL Sultan Haji Ahmad Shah TEMERLOH PAHANG,PDF

DATA AHLI CAW N JOHOR, Data Ahli dan pecahan mengikut kaum,PDF

PERSIDANGAN PERWAKILAN, Mesyuarat Agung Seminar dan Bangkel,PDF

WISMA NUTP Kuala Lumpur, Mesyuarat EXCO Khas,PDF

Mesyuarat EXCO Bil 9, Topik Berbangkit, Merangkap halatuju KPPKKSM Semasa Pendemik PKP/PKPB,PDF

Penangguhan Majlis JHEKS, Penangguhan Majlis JHEKS,PDF

Sambutan Hari Pekerja CUEPACS, Penangguhan Sambutan Hari Pekerja CUEPACS Tahun 2020,PDF

LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM, Moratorium LPPSA,PDF

DANA MOH FWD MY HEROES, FWD Takaful Berhad,PDF

MEMO DALAMAN KPPKKSM, Bayaran Elaun Khas COVID-19,PDF

PERGERAKAN DALAM NEGARA, Dibawah Perintah Pergerakan Kawalan COVID-19,PDF

UCAPAN PENGHARGAAN KEPADA PEMANDU-PEMANDU KKM, Penglibatan Pendemik COVID-19,PDF

PENANGGUHAN SEMUA AKTIVITI KESATUAN DIPERINGKAT CAWANGAN, Penularan Pendemik COVID-19,PDF

PENUTUPAN SEMENTARA PEJABAT CUEPACS, Novel Coronavirus ( COVID 19 ),PDF

MESYUARAT KHAS JAWATANKUASA BIL 1/2020, COVID - 19,Seremban Negeri SembilanPDF

MESYUARAT AGUNG TRI TAHUNAN, Memo Tritahunan Caw Selangor / wp,Sesi 2020 - 2023PDF

BORANG PERMOHONAN GERAN PEMBANGUNAN KESATUAN SEKERJA, Borang Permohonan Geran,PDF

GARIS PANDUAN GERAN PEMBANGUNAN, Geran Pembangunan Kesatuan Sekerja ,PDF

Penebusan Awal Cuti Rehat ( GCR ) CUEPACS, Penebusan Awal ( GCR ) 75 Hari,PDF

Penebusan Awal Cuti Rehat ( GSR ) JPA, Tebus Cuti Rehat ( GCR ) 75 Hari,PDF

Mesyuarat JawatanKuasa EXCO Bil 8, Pembentangan dan Pengesahan Penyata Kewangan,Dewan Mesyuarat Jabatan Kesihatan Negeri MelakaPDF

Atucara Program, Tri Tahunan CUEPACS,PDF

Calon-calon Pelantikan, ,PDF

Notis Konvensyen Kongres TriTahunan CUEPACS, ,PDF

Tandatangan 2, ,PDF

Cuti Tanpa Rekod CTR 2, ,PDF

Surat Cuti Tanpa Rekod CTR, ,PDF

Senarai Nama Wakil Kesatuan yang Hadir, ,PDF

Tandatangan SYMA, Konvensyen Tri Tahunan CUEPACS Ke 28,PDF

Wakil Kesatuan Gabungan CUEPACS, Konvensyen TriTahunan CUEPACS ke 28,17 - 19 Disember 2019PDF

Faedah Tuntutan Sumbangan Ahli Kesatuan, Khairat Kematian Ahli, Kemasukan Ahli ke Wad, Ahli yang Bersara,PDF

Makamah Tinggi Muar Guaman SIVIL, 28 Ogos 2019,PDF

Peringatan Pembaharuan Insurans AIG, Pembaharuan AIG Insurans,PDF

MESYUARAT (006)KPPKKSM/EXCO/2017/20/SUA-002, Mesyuarat EXCO KPPKKSM Bil 5 Sesi 2017 - 2020,PDF

( 052 ) KPPKKSM /2017 SUA-001, Jemputan Merasmikan Majlis Penutupan Kursus Program Pembangunan Modal Insan,PDF

Pembangunan Modal Insan diInstitut Latihan KKM Ulu Kinta, Pertandingan Futsal Antara Negeri Melibatkan Ahli KPPKKSM Sahaja.,PDF

Penghargaan Kesatuan, Ucapan Setinggi - Tinggi Tahniah 2018,PDF

MESYUARAT EXCO PAHANG, ,1 Oktober 2018PDF

Semakan Nama Ahli Yang Mencarum INS AIG, Caruman,2019 - 2020PDF

AIG Polisi Insurans, Caruman dari Tahun 12 September 2018 - 11 September 2019,Untuk Ahli Kesatuan yang berdaftarPDF

Flyers – Insurans AIG, Iklan,PDF

BORANG PENGURUSAN ADUAN AHLI Update 2020, Borang Aduan AHLI,KPPKKSMPDF

Borang AIG Insurans Version BM, BM Version Claim,PDF

Syarat – Syarat Penyertaan Futsal 2018, Syarat - syarat Pertandingan,PDF

Borang Pertandingan Futsal, Borang Pertandingan Futsal,PDF

Borang Renew JDL, JPJ L8,PDF

Borang Keahlian Kesatuan, Borang Keahlian,PDF