Perutusan Presiden

Maklumat Perhubungan

Call: 012-6817473

Email: presiden@kppkksm.org.my

Encik Yusuf @ Harun bin Hj Tak Abdullah

Jawatan

Pemandu Kenderaan H16

Assalamualaikum, Salam 1Malaysia.

Syukur Alhamdulillah dengan limpah kurnia dari-Nya Kesatuan Pemandu-pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia (KPPKKSM) berjaya memberi nafas baru kepada laman web agar ianya menepati Garis Panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Multimedia Development Corporation (MDEC) dan MAMPU dan seterusnya dapat menepati kehendak masyarakat khususnya buat Ahli KPPKKSM yang sentiasa inginkan informasi terkini yang mudah dicapai di mana sahaja.

Penambahbaikan ini dilaksanakan agar informasi yang dikehendaki sentiasa dikemaskini, tepat dan boleh dipercayai. Pembangunan laman web ini juga adalah salah satu alternatif dan pendekatan baru bagi KPPKKSM dalam memberikan perkhidmatan kepada ahli terutama dalam membela nasib ahli. Melalui laman web ini, KPPKKSM dapat menyalurkan maklumat yang boleh dimanfaatkan oleh semua ahli.

Harapan saya agar laman web ini dapat membekalkan maklumat serta menjadi sumber informasi yang terkini dan menepati kehendak umum serta mesra pengguna agar maklumat yang dikehendaki diperolehi dengan mudah hanya melalui hujung jari.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak yang bertungkus lumus dalam membangunkan laman web ini dan diharap laman web ini akan sentiasa dikemaskini dan diselenggara secara berkala agar maklumat yang dipaparkan sentiasa yang terkini dan orang awam dapat menjadikan laman web KPPKKSM ini sebagai sumber maklumat.

Sekian, Terima kasih.

ENCIK YUSUF@HARUN BIN HJ TAK ABDULLAH

PRESIDEN
Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia