Alamat

Hospital Sg Bakap PULAU PINANG

Maklumat Perhubungan

Call: 012-5767964

Email: penang@kppkksm.org.my

Encik Jamaluddin bin Md Arif

Exco Negeri Pulau Pinang

Kesatuan Pemandu-pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia Pegawai Ibupejabat KPPKKSM

Jawatan

Pemandu Kenderaan H11