Alamat

Hospital Bukit Mertajam Pulau Pinang

Maklumat Perhubungan

Email: penang@kppkksm.org.my

Encik Mohd Tarmizi bin Man

Bendahari

Kesatuan Pemandu-pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia Cawangan Pulau Pinang

Jawatan

Pemandu Kenderaan H14