Alamat

Hospital Sultan Ismail Johor Bahru

Maklumat Perhubungan

Call: 017-7243253

Email: mohdaslam@gmail.com

Encik Mohamad Aslam Yelangovan bin Abdullah

Setiausaha

Kesatuan Pemandu-pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia Cawangan Negeri Johor

Jawatan

Pemandu Kenderaan H14