PENANGGUHAN SEMUA AKTIVITI KESATUAN DIPERINGKAT CAWANGAN