Alamat

Jabatan Kesihatan Negeri PERAK

Maklumat Perhubungan

Call: 012-6817473

Email: timpresiden@kppkksm.org.my

Encik Yusuf @ Harun bin Hj Tak Abdullah

Tuan Timbalan Presiden KPPKKSM

Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia Pegawai Ibupejabat KPPKKSM

Jawatan: Pemandu Kenderaan H16