Alamat

Hospital Tuanku Ja'afar, Seremban

Maklumat Perhubungan

Call: 012-6335642

Email: presiden@kppkksm.org.my

Encik Shamsuddin bin Ismail

Presiden

Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia Pegawai Ibupejabat KPPKKSM

Jawatan

Pemandu Kenderaan H14

Tiada Pengumuman Buat Masa Ini. Terima Kasih