Alamat

Hospital Tuanku Ja'afar, Seremban

Maklumat Perhubungan

Call: 07-4151184

Email: presiden@kppkksm.org.my

Encik Shamsuddin bin Ismail

Presiden

Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia

Jawatan

Pemandu Kenderaan H14