Alamat

Jabatan Kesihatan Negeri MELAKA

Maklumat Perhubungan

Call: 012-6411603

Email: melaka@kppkksm.org.my

Encik Ibrahim bin Kasim

Naib Presiden KPPKKSM

Kesatuan Pemandu-pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia

Jawatan

Pemandu Kenderaan H14