Alamat

Hospital Pulau Pinang

Maklumat Perhubungan

Email: penang@kppkksm.org.my

Encik Mohd Adzhar bin Ja’apar

Setiausaha

Kesatuan Pemandu-pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia Cawangan Pulau Pinang

Pemandu Kenderaan H14