Cawangan Pulau Pinang

Maklumat Perhubungan

Call: 012-5767964

Email: penang@kppkksm.org.my

Encik Jamaluddin bin Md Arif

Exco Negeri Pulau Pinang

Kesatuan Pemandu-pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia Pegawai Ibupejabat KPPKKSM

Jawatan Pemandu Kenderaan H11

Encik Syed Nor Amran Bin Syed Hussin

Ahli Jawatankuasa Caw Pahang Merangkap Pemeriksa Kira-Kira 2 KPPKKSM Ibupejabat

Encik Mohd Tarmizi bin Man

Bendahari Caw Pulau Pinang Merangkap Pemeriksa Kira-Kira 1 Pegawai Ibupejabat

Ahli Jawatankuasa


Encik Syed Nor Amran Bin Syed Hussin

Ahli Jawatankuasa Caw Pahang Merangkap Pemeriksa Kira-Kira 2 KPPKKSM Ibupejabat